Over de organisatoren
De Jonge Klimaatbeweging is gebaseerd op een duidelijk idee: jongeren verdienen een stem om hun eigen duurzame toekomst vorm te geven. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering. De besluiten van vandaag bepalen hoe de wereld van morgen eruit ziet.

Maar in onze samenleving ligt de wereld van morgen in handen van de politici, beleidsmakers en het bedrijfsleven van vandaag. Juist daarom is het noodzakelijk dat onze stem gehoord wordt. De noodzaak van klimaatactie is niet links of rechts, progressief of conservatief. Op een positieve manier betrekken we iedereen bij de overgang naar een duurzamere wereld.

Door namens onze achterban in gesprek te gaan met politici, beleidsmakers en het bedrijfsleven geven we jongeren een stem in hun eigen toekomst.
JongRegio zet zich in voor jongeren op regionaal niveau die vaak niet worden betrokken of gehoord. Dat moest wat ons betreft anders. Daarom hebben we ons ontwikkeld tot een organisatie die deze stem van jongeren uit de regio’s die Nederland rijk is laat horen. Wij willen een leefomgeving creëren waar jongeren trots op zijn. Een leefomgeving waar je over vijftig jaar nog steeds kan leven en je kinderen kunnen opgroeien. Daarom zetten we in voor een duurzame toekomst in alle regio’s.

Er zijn veel uitdagingen en cruciale beslissingen in elke regio die de toekomst van jongeren beïnvloedt. Daarom is het belangrijk om jongeren te betrekken bij het creëren en vormgeven van de regio van morgen. Daarom praten wij met jongeren om zo hun stem te horen, en gaan wij in gesprek met nationale en regionale politici om te zorgen dat de stem van jongeren uit de regio’s niet wordt vergeten, en dat de regionale verschillen en context behouden blijven in het nationale beleid.

Er moet een grote focus komen op meer betrokkenheid van jongeren binnen hun eigen duurzame leefomgeving. Wij doen dit door te focussen op positieve en inhoudelijke bijdragen die de stem van jongeren laten horen. Onze betrokkenheid is politiek neutraal en daarom gaan wij graag met iedereen in dialoog.
POWERED BY: